Yhdistyksen hallitus kokoontui 1.12.2018 Hyvinkäällä.

Ei uusia / eronneita jäseniä. Jäsenmäärä on 90.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulo- sekä menoarvio vuodelle 2019. Päätettiin esittää syyskokoukselle jäsenmaksun nostamista 15:sta euroon 10 toimintavuoden aikana kasvaneiden kulujen yms takia.   

Yhdistyksen taloudellisen tilan todettiin olevan hyvä, vaikkakin jäsenmaksuja on jonkin verran vieläkin maksamatta vuodelle 2018.