Kokouspaikkana oli Cafe Muru Rajamäellä.

Jäseniä  kokouksen alkaessa oli paikalla 8 kpl.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Arteli ja sihteeriksi Päivi Saarijärvi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vahvistettiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Hallitukselle ja vastuuhenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.

Kokouksen lopussa käytiin keskustelua mm. kevätbileistä ja Peräkorpirockista.

 

 

Hallitus