Tervetuloa käymään läpi yhdistyksemme vuoden 2022 tapahtumat ja tilit kevätkokoukseen. Virallisen osuuden jälkeen siirrytään nauttimaan livemusan iloista vuoden 2023 Pelmuutuksessa.

Peräkorven Elävän Musiikin yhdistys Pelmu ry

Työjärjestys / esityslista yhdistyksen kevätkokoukseen:
Aika: lauantai 13.5. klo 17:00
Paikka: Bowling Corner & Billiard, Ojakkalantie 2, 01900 Nurmijärvi 

1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouksen aikana esille tulleet asiat
8. päätetään kokous

Kokouksen jälkeen siirrytään viihteelle ja Pelmuuttamaan tuttuun tyyliin! Pelmuutuksessa esiintyy neljä bändiä klo 18 jälkeen ja soitto loppuu n. klo 23:00.

Bändit ovat: Erika and the Shangadongs, Thundersnake, New Ork ja Darkness is my Canvas.